De EPC deskundige zorgt voor de Epc keuring die wettelijk verplicht bij ...

 • de verkoop van een appartement, woning, studio, ... in volle eigendom van zodra dat de woning te koop wordt aangeboden. (Ook voor de verkoop tussen familieleden)
 • de verhuur vanaf 1 januari 2009,  als het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden, de onroerende leasing en de woninghuur van residentiële gebouwen.
 • elke wooneenheid, dus per appartement, per woning, per studio, ...
 • verkoop en verhuur van studentenkamers.  In geval van een gemeenschappelijke badkamer en/of keuken en/of toilet, moet één EPC opgemaakt worden voor het gebouw in zijn geheel aangezien een studentenkamer zonder badkamer en keuken niet gezien wordt als een aparte wooneenheid. Voor studentenkamers met een aparte keuken, aparte badkamer en apart toilet moet wel per wooneenheid een EPC opgemaakt worden
 • verkoop en verhuur van woningen waar ook een niet-residentiële functie, zoals een kantoor, winkel, dokterspraktijk is gehuisvest. Let wel: er moet enkel voor het prive gedeelte een EPC opgemaakt worden. Het niet-residentiële gedeelte mag meegenomen worden bij de opmaak van het EPC residentieel op voorwaarde dat het niet-residentiële gedeelte kleiner is dan 800 m³, kleiner is dan het residentiële gedeelte en binnen het beschermd volume valt
 • verkoop en verhuur van een woning met verwarming maar zonder installaties voor de productie van warm water, zonder keuken, zonder badkamer of zonder toilet
 • verkoop van een woning met verwarming die door brand beschadigd werd en die niet onbewoonbaar werd verklaard
 • verkoop van serviceflats
 • verhuur van serviceflats met een huurovereenkomst
 • verhuur van vakantiewoningen met een huurovereenkomst langer dan 2 maand
 • huurovereenkomsten die werden vernieuwd na 1/1/2009, ook als de huurder dezelfde blijft
 • verhuur met een huurprijs inclusief verwarmingskosten
 • verkoop en verhuur van een nieuwbouwwoning die niet aan de EPB-regelgeving moet voldoen, ook als er bv. een passiefhuiscertificaat beschikbaar is
 • verkoop van een woning die zal worden afgebroken of verbouwd
 • beschermde gebouwen
 • stacaravans enkel indien er aan volgende drie voorwaarden is voldaan: de stacaravan werd gebruikt als permanente verblijfplaats, de stacaravan heeft een immobiel karakter sedert meerdere jaren terwijl de stabiliteit wordt verzekerd door betondallen of stutten en de stacaravan is aangesloten op alle nutsvoorzieningen (elektriciteit-, waterleiding- en rioleringsnet)

Wat kan je zien op het EPC ?

Toekomstige huurders of kopers krijgen een idee van de energiezuinigheid van je woning. Jij kan op je beurt de energiezuinige kenmerken van je woning in de verf zetten.

 • Op het EPC staat een getal (waarde). Het getal geeft het berekende energieverbruik weer per jaar per m² bruikbare vloeroppervlakte. De vloeroppervlakte is de nuttige oppervlakte bestemd voor bewoning, dus dit omvat niet altijd alle ruimtes van je woning. Het getal hangt af van de constructie van het gebouw, zoals de gebruikte materialen, muur- en dakisolatie, ramen en deuren en de verwarmingsinstallatie en warm watervoorziening. Enkel het gebouw komt in aanmerking en is dus niet persoonsgebonden.
 • Het getal zie je op de kleurenbalk (van groen tot rood). Een getal in de groene zone wijst op een energiezuinige woning. Een woning in de rode zone is energieverslindend. Op de kleurenbalk staan referentiewaarden, van 0 tot 700. Hoe hoger deze score, hoe hoger het berekend energieverbruik en hoe minder energiezuinig de woning is. Voor oudere woningen kan het kengetal boven 700 uitkomen
 • Het EPC geeft ook een aantal energiebesparende aanbevelingen. De aanbevelingen zijn niet verplicht uit te voeren maar tonen welke energiebesparende investeringen nuttig zijn voor de woning.
 • Het EPC bij verkoop en verhuur van woongebouwen is maximaal 10 jaar geldig.

De Epc keuring: stap voor stap

 • De eigenaar die zijn gebouw wil verkopen of verhuren moet een erkende epc verslaggever contacteren om er voor te zorgen dat een EPC beschikbaar is op moment dat de woning te koop of te huur wordt aangeboden.
 • De epc verslaggever komt ter plaatse om de woning te inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie .... De opmaak van het energieprestatiecertificaat gebeurt met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. De energiedeskundige moet het EPC ondertekenen om rechtsgeldig te zijn. De energiedeskundige bezorgt het ondertekende EPC aan de eigenaar van de woning.
 • Het EPC moet door de verkoper/verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële) kopers/huurders die de woning bezoeken.
 • Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

De notaris heeft meldingsplicht aan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC aanwezig is. Als geen EPC aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro.

 

Vraag je EPC keuring hier aan.

EPC De Bruycker staat gekend als het vertrouwd adres voor jouw EnergiePrestatieCertificaat
vriendelijk, snel, kwaliteit & correctheid zijn onze troeven.

055/23.97.55 – 0495/15.69.66 – info@epcdebruycker.be