asbestattest

ASBESTATTEST VANAF 23 NOVEMBER 2022 VERPLICHT BIJ VERKOOP

Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001.
Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken.
Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

Vanaf 15 oktober kan de asbestdeskundige een asbestattest voor u opmaken.
Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil zo Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Wat is een asbestattest?

Een asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een gebouw. Op basis van deze inventarisatie levert de OVAM voor elk gebouw een uniek asbestattest af. Dit attest bevat informatie over asbest in het gebouw en toetst of het asbestveilig is. Het beschrijft voor een normaal gebruik van het gebouw welke materialen of gebouwonderdelen asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en geeft advies over hoe het veilig kan beheerd of verwijderd worden

Dankzij het asbestattest komt u dus te weten welke materialen asbest bevatten en hoe u als eigenaar het gebouw asbestveilig kan maken. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

https://ovam.vlaanderen.be/heb-ik-een-asbestattest-nodig

Hoe vroeger, hoe beter.

Je kunt natuurlijk ook nu al vrijwillig een attest laten opmaken. Dit is steeds verstandig om gezondheidsrisicoā€™s en onvoorziene kosten te vermijden. Een asbest staalname en labo-onderzoek vraagt de nodige tijd. Hou hier rekening mee en vraagt je attest tijdig aan.


Ben je op zoek naar een gekwalificeerde verslaggever ?
Neem dan gerust contact op voor advies op maat en een vrijblijvende offerte. www.KUUB-EXPERTEN.be