Huurindexering

Toelichting van Wonen Vlaanderen:

Voor de EPC’s die dateren van voor 2019 is het inderdaad de bedoeling om de energieprestatiescores om te rekenen via de omzettingstabel. U mag dit ook doen voor de EPC’s bouw.

Voor de regeling omtrent de indexatie wordt uitgegaan van een geldig attest. Dat betekent dat inderdaad moet rekening worden gehouden met de tienjarige geldingsduur. Na het verstrijken van die termijn is een nieuw attest nodig.

De indexatieregel geldt alleen voor woning-hoofdverblijfplaatsen. Het decreet verwijst daartoe naar overeenkomsten die vallen onder de toepassing van de federale Woninghuurwet en het Vlaams Woninghuurdecreet. De regel geldt dus bijvoorbeeld niet voor handelshuur.
Bij een gemengde bestemming heeft de hoofdbestemming de doorslag.

Naar communicatie toe verspreidt het agentschap een uitgebreide FAQ (https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg). Vanuit de federale FOD Economie worden momenteel ook aanpassingen doorgevoerd aan de huurcalculator.

FAQ Wat als mijn EPC geen label heeft?

Heeft je EPC een label, kijk dan naar het label. Op een ouder EPC voor bestaande woongebouwen en een ouder EPC Bouw staat nog geen label, maar wel een kengetal. Dit is de energieprestatiescore, uitgedrukt in kWh/m². Op basis van dat EPC-kengetal kan je de omrekening maken naar een label volgens onderstaande tabel:

  • F hoger dan 500 kWh/(m² jaar)
  • E tussen 500 en 401 kWh/(m² jaar)
  • D tussen 400 en 301 kWh/(m² jaar)
  • C tussen 300 en 201 kWh/(m² jaar)
  • B tussen 200 en 101 kWh/(m² jaar)
  • A tussen 100 en 1 kWh/(m² jaar)
  • A+ 0 of minder dan 0 kWh/(m² jaar)

Het EPC moet nog geldig zijn wanneer er geïndexeerd wordt. Een EPC heeft een maximale geldigheidsduur van 10 jaar. EPC’s uitgereikt voor 1 oktober 2012 zijn dus al verlopen. Ook een EPC dat nog geldig was op het moment van de ondertekening van het huurcontract, maar intussen is verlopen, komt niet meer in aanmerking.

Geen of beperkte indexering huurprijzen voor woningen met EPC-label D, E en F

Sinds 1 januari 2009 moeten woningen die te huur staan een energieprestatiecertificaat (EPC) hebben. Een EPC-label gaat van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend).

Sinds 1 oktober 2022 bevriest de Vlaamse Regering de huurprijzen van de meest energieverslindende woningen. Dit geldt voor één jaar.

Een indexering mag niet voor woningen met een EPC-label E of F of voor woningen zonder EPC-attest. Voor woningen met een EPC-label D wordt de indexatie beperkt tot 50%. Bij energiezuinige woningen met een EPC-label A+, A, B of C wijzigt er niets. Verhuurders van die woningen mogen de huurprijs nog steeds indexeren.

Deze maatregel wil de betaalbaarheid van het wonen garanderen en eigenaars aanmoedigen om de energetische prestaties van het huurwoningpatrimonium te verbeteren.

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.