U krijgt een bevestiging per mail als deze goed is toegekomen ! 

    EPCDEBRUYCKER hecht belang aan uw privacy. De hier door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en deze offerte. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich daartoe steeds tot ons richten. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ons, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

    Telefoon : 055/23.97.55 - GSM :0495/15.69.66 - Mail : info@epcdebruycker.be