Epc-label premie

De EPC-label premie kan vanaf 2021 aangevraagd worden.

En zijn voorwaarden aan verbonden :

  • Uw Epc mag niet ouder zijn dan 2019
  • Voor woningen met een label E of F
  • Voor appartementen met een label D, E of F

Hoe en wanneer aanvragen ?

U vraagt de premie aan in 2 stappen :

  • met uw oud Epc dient U een aanvraag tot activatie van de labelpremie in bij Fluvius
  • binnen de 5 jaar na datum van het oude EPC moet U een nieuw EPC laten opmaken, waaruit blijkt dat U woning minstens een C label behaald
  • hoe beter het behaalde label, hoe hoger de premie
EPC-label premie