installaties voor zonne-energie

Vlaanderen krijgt gemiddeld  1000 uren volle zon per jaar. De plaatsing van zonnepanelen voor elektriciteit of zonnecollectoren voor warm water kan dus een interessante investering zijn.

 

Voorgestelde aanbevelingen zijn gebaseerd  op de informatie uit de zonnekaart. De zonnekaart berekent automatisch het zonnepotentieel voor uw woningen geeft een indicatie van het aantal zonnepanelen én zonnecollectoren die u op uw dak zou kunnen plaatsen.

 

De zonnekaart gaat steeds uit van het elektriciteitsgebruik van een standaard gezin. Houd er bij de bepaling van de grootte van de te plaatsen installatie steeds rekening mee dat uw eigen elektriciteitsverbruik hiervan kan afwijken. Ook berekent de zonnekaart steeds het potentieel van beide types installaties. Hoewel het energetisch het meest optimaal is om beide installaties te plaatsen, zal dat door plaatsgebrek op uw dak in praktijk echter niet altijd mogelijk zijn.

 

Voor meer informatie omtrent de berekening van het zonnepotentieel, kunt u terecht op de zonnekaart via www.energiesparen.be/zonnekaart.

Zonnepanelen

Zonnepanelen (ook wel fotovoltaïsche panelen of PV-panelen genoemd) zetten de energie van de zon om in elektriciteit.

Bij de bepaling van het aantal te zonnepanelen, kunt u kiezen om enkel uw eigen elektriciteitsverbruik te dekken of om meteen het volledige beschikbare dakoppervlakte benutten. Voor een ideale opbrengst plaatst u de zonnepanelen tussen oost-en westelijke richting, onder een hoek van 20° tot 60°.

zonnepaneel
zonneboiler

Zonneboiler

Zonnecollectoren zetten de energie van de zon om in warmte. Een zonneboilerinstallatie bestaat uit zonnecollectoren op het dak en een opslagvat voor het warm water. Een zonneboiler kan op jaarbasis gemiddeld de helft van uw bad-en douchewater verwarmen met gratis zonnewarmte. Indien de installatie voldoende groot  is, kan deze eventueel ook in een deel van uw behoefte voor ruimteverwarming voorzien. Merk hierbij wel op dat een zonnecollector het hoogste rendement behaalt in de zomer.Het rendement in de winter ligt beduidend lager.

U kiest best voor een zonneboiler die is afgestemd op uw warmwaterverbruik. Voor een ideale opbrengst plaatst u de collectoren tussen oost-en westelijke richting, onder een hoek van 20° tot 60°.