E-peil

Het E-peil?

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Energielabel van een woning uit Oudenaarde

En het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw. Een verslaggever berekent het E-peil, met behulp van de ‘EPB-software’. 

Het E-peil hangt af van:

 • de thermische isolatie
 • de luchtdichtheid
 • de compactheid
 • de ori√ęntatie
 • de bezonning
 • de bewuste ventilatieverliezen
 • de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting)

Op de startverklaring, de EPB-aangifte en het EPC-bouw kunt u nagaan of uw project voldoet aan het opgelegde E-peil.

Let op: voldoet uw project niet aan het opgelegde E-peil? Dan loopt de aangifteplichtige kans op boetes.

Wat is het E-peil niet?

Het E-peil kunt u niet meten en dus niet aflezen op uw energiemeter. Het is ook geen voorspelling van het re√ęle energieverbruik. Het E-peil hangt niet af van:

 • de losse toestellen (koelkast, wasmachine ‚Ķ )
 • de energieverspillende of ‚Äďbesparende gewoonten van de gebruikers ((stand-by)lichten aanlaten…).

Voor welke gebouwen en welke werken?

Voor nieuwe en ingrijpend gerenoveerde gebouwen:

 • elk deel van een nieuw gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bv: per appartement) 
 • elk deel dat een verschillende bestemming (woongebouw, kantoor, school, restaurant …) heeft.

Let op:¬†soms wil een bouwheer een E-peil berekenen voor een verbouwing, zonder dat daarvoor een E-peileis geldt. Voor gewone verbouwingen kunt u geen ‘EPC bouw’ laten opmaken.¬†U kunt wel vrijwillig een E-peil laten berekenen via de EPB-software, maar het kan niet gevalideerd worden in de¬†energieprestatiedatabank. Als u dat wenst, kunt u wel een¬†EPC voor bestaande gebouwen laten opmaken door een energiedeskundige type A.