K-peil

Het K-peil geeft de globale warmte-isolatie van het gebouw weer. Het hangt af van het warmteverlies van een gebouw via buitenmuren, daken, vloeren en vensters. Hoe beter u isoleert, hoe lager en hoe beter het K-peil is. Maximaal isoleren, volledig sluitend rond het gebouw, van de vloer tot het dak, is belangrijk.

Ook de compactheid van het gebouw stuurt het K-peil. Daarnaast moet u koudebruggen beperken.

In tegenstelling tot het E-peil dat geldt per eenheid (een appartement, een kantoor, een eengezinswoning ‚Ķ), geldt het K-peil voor een gebouw (dus niet voor 1 appartement maar voor het volledige appartementsgebouw). 

Het K-peil geldt enkel voor nieuwbouw, niet voor renovaties. Voor bouwaanvragen vanaf 2018 geldt het K-peil nog enkel voor nieuwe industriegebouwen. Voor woongebouwen vervangt het S-peil het K-peil.