EPC-labelpremie

Heeft uw woning met een slechte EPC waarde dat opgemaakt is in 2019 of later ?
Als u de woning binnen de 5 jaar grondig renoveert dat het EPC label voldoende verbetert, dan kan u hiervoor vanaf 2021 een premie krijgen.

Deze premie kan U aanvragen bij Fluvius.

Voor welke woningen?

Voor woningen en woongebouwen die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat is opgemaakt  in 2019 of later waaruit blijkt dat de woning of het woongebouw voor de renovatie een energielabel E of F had.
Voor wooneenheden (appartementen) die een geldig energieprestatiecertificaat kunnen voorleggen dat is opgemaakt in 2019 of later waaruit blijkt dat het appartement voor de renovatie een energielabel D, E of F had.

Voorwaarden?

Het behalen van het nieuwe EPC-label moet worden aangetoond met een nieuw EPC, het ‘EPC-na’. Dit nieuwe EPC moet worden opgemaakt binnen de 5 jaar na de datum van het EPC-voor waaruit bleek dat de woning/het woongebouw/het appartement voor de renovatiewerken over een label (D),E of F beschikte. Als dat EPC-voor werd opgemaakt in 2019 of 2020, dan moet dat nieuwe EPC-na worden opgemaakt voor 1 januari 2026.

Mogelijke oplossing?

Als energiedeskundige moeten we de actuele toestand van de woning opnemen in het EPC. We zijn daarvoor afhankelijk van de voorziene informatie en vaststellingen. Bij woningen die volledig afgewerkt zijn, is het vaststellen van isolatie een probleem voor de energiedeskundige. Hij vraagt alle informatie op bij de eigenaar. Is er geen informatie beschikbaar, of geef je deze niet aan de energiedeskundige, dan kan de energiedeskundige niks anders dan ‘onbekend’ invullen bij isolatie.

Premie!

Zo bekom je als eigenaar alsnog een EPC met een label E voor woningen of D voor appartementen.

Aandachtspunt!

De premie kan enkel online worden aangevraagd via fluvius.be.