EPC Controle – Vlaamse overheid

Controle van de invoergegevens op een energieprestatiecertificaat voor bestaande gebouwen.

17/07/2023

kenmerk : EPCQ_2023_01426

Naar aanleiding van een steekproef op 21 april 2023 hebben we de invoergegevens van een energieprestatiecertificaat (EPC) dat u hebt ingediend, gecontroleerd. We hebben voor de wooneenheid gelegen te Bulkendreef 15, 9700 Oudenaarde met certificaatnummer 20220614-0002385257-RES-2, geen uitzonderlijke invoergegevens vastgesteld.

De controle heeft een positief resultaat opgeleverd. U hoeft dus geen bijkomende informatie over de invoergegevens van het EPC te bezorgen.

Hoogachtend,

L.C.
Dossierbehandelaar